Mobil Uygulama Maliyetinde Dikkate Alınması Gerekenler

Bir mobil uygulamanın geliştirilmesinin maliyetinin ne kadar olduğunu yazdık ve içinde mobil uygulama geliştirme maliyetlerini etkileyen faktörlere değindik:

 • Proje kapsamı, platformlar ve cihazlar, sunucu hizmetleri ve teknolojiler
 • Mobil uygulama geliştirme firmasının türü
 • Geliştirme ile ilgili diğer unsurlar

Şimdi, “Bir mobil uygulamanın ne kadar maliyeti var?” Sorusunu ele aldığımızda, birçok şirketin süreç boyunca sıklıkla hesaba katmadığı diğer masraflar hakkında konuşmak önemlidir.

Mobil uygulama geliştirme ile ilgili diğer maliyetleri anlamanıza yardımcı olmak için aşağıdaki soruları cevaplayın:

 • Mobil uygulamanız kullanıcıların ilgisini nasıl çekecek?
 • Mobil uygulamayı kuruluşunuzdan kim yönetecek?
 • Mobil uygulama nasıl korunacak ve güncellenecek?

Sürdürülebilir, uzun vadeli bir başarı için aracı olan mobil uygulamanızı bütçelendirdiğinizde düşünmeniz gereken çeşitli şeyler vardır. Bu yazı, uygulama geliştirmeyle ilgili gözden kaçırmamanız gereken maliyetleri düşürecek noktalara değinecek.

Mobil Uygulama Geliştirmenin Ötesinde Düşünülmesi Gereken Üç Konu

 1. Mobil Uygulamanızı Pazarlamak

Bir mobil uygulama başarısız olduğunda, bunun nedeni genellikle uygulamanın arkasındaki pazarlama stratejisinde hatalar yapılmasıdır. Bazen başarısızlık, ürün tanımı veya piyasada kalınabilirlik, net bir iş, para kazanma veya pazarlama stratejisi eksikliği ya da basitçe belirlenmiş güçlü bir ürün sürüm planı olmaması ile ilişkilendirilebilir.

Pazarlama, kullanıcı edinimini ve mobil uygulama büyümesini yönlendirmenin önemli bir parçasıdır. Mobil uygulama pazarı rekabetçidir ve diğer tüm ürün veya hizmetler gibi, mobil uygulamanızın da herhangi bir başarıyı tecrübe etmesi için promosyona ihtiyacı olacaktır. Genelde, pazarlama kısmı fikirden öteye gitmez. Pazarlamayla ilişkinizi, sadece bir tanıtım taktiğinin değil, ürün yaşam döngüsünün önemli bir parçası olarak düşünmelisiniz.

Ürün lansmanından önce bir bilinçlendirme kampanyası yürütmek, pazarlama stratejinizin bir parçası olmalıdır. Pazarlama, mobil uygulamanızın başlamasından çok önce başlamalı ve orijinal sürüm tarihinden çok daha önce devam etmesi gereken sürekliliği olması gereken bir süreçtir. Göz atmak isteyebileceğiniz bazı lansman öncesi pazarlama aktiviteleri şunlardır:

 • Tanıtımlar ve erken kayıt sayfaları
 • Basın kitleri ve yardımcıları
 • Sosyal medya kanalları
 • Ücretli reklamcılık
 • Web siteleri veya açılış sayfaları
 • Bloglar

Mobil uygulamanızın lansmanı için attığınız adımlar, nihai başarısı üzerinde en büyük etkiye sahiptir ve pazarlama departmanınızın bu sürecin başında yer alması çok önemlidir.

Mobil uygulama pazarlama bütçesi, girmek istediğiniz pazara ve hedef kitlenize bağlıdır. Mobil uygulamanız marka kimliğinizin bir uzantısı olarak hizmet veriyor olabilir veya satış yapan bir e-ticaret uygulaması olabilir. Her uygulama türü için hedefler farklıdır, bu nedenle pazarlama masrafı değişkenlik gösterecektir.

Bir mobil uygulamanın geliştirilmesinin maliyeti hakkındaki her tartışmaya pazarlama masrafları da dahil edilmelidir. İndirme işlemleri, kullanıcı edinimi ve kullanıcı sürekliliği önemli bir pazarlama bütçesine ihtiyaç duyar. Hedeflerinizin ne olduğunu kesinleştirdikten sonra, onları izlemenize ve elde etmenize yardımcı olacak bir pazarlama bütçeniz olmasını sağlamalısınız.

 1. Takım ve Çapraz Bölge Katılımı

Mobil uygulama geliştirme sürecine pek çok insan katılır. Bir mobil uygulamanın çalışması için gerekli teknik bileşenlerde çeşitlilik olduğu gibi, mobil uygulamanın başarılı olması için iç ekibin arasında yer alması gerekir. Geliştirme, buz dağının yalnızca görünen kısmıdır.

“Tasarım, UI/UX, QA testleri, Proje Yöneticileri ve Mimarlar bir uygulama ekibini oluştururlar. Haliyle mobil bir uygulama oluşturmak için bir köy gerekmektedir. Harika bir mobil uygulama geliştirmek için pazarlamayı yapan ortaklardan harika bir mobil uygulama oluşturan ortaklara kadar birçok alanda uzmanlık gerekir. ”

– Sanjay Malhotra, Teknik Ekip Lideri, Clearbridge Mobile.

Kuruluşunuzun büyüklüğüne ve mobil uygulamanızla elde etmeye çalıştığınız hedefe bağlı olarak, mobil uygulamanızı destekleme ve sürdürme ile ilgili dahili çabaları hesaba katmanız gerekmektedir. Genellikle IT, mühendislik, pazarlama, satış gibi işletme fonksiyonları başarının aracıdır.

IT ve mühendislik, geliştirme, diğer servislerle entegrasyon ve dahili sistemlerde herhangi bir değişikliğin doğru çalışmasını sağlamada kilit rol oynar. Harici bir mobil uygulama geliştirme ortağı seçmiş olsanız bile, ekibinizde yer alması gereken insanlara ihtiyaç duyacaksınız.

Pazarlama, daha önce belirtilen nedenlerden ötürü, kullanıcının edinimi, büyümesi ve geliştirmekte olduğunuz mobil uygulamanın türüne bağlı olarak diğer görevler için de gereklidir Herhangi bir mobil uygulama içi pazarlama veya promosyon yapmayı planlıyorsanız, pazarlama, stratejinizde büyük bir bileşen olacaktır.

Her bölümün katılım düzeyi, mobil uygulamanın doğasına, hedeflerine ve özellikleri, bölümler arası çaba ve koordinasyona bağlı olarak değişecek olsa da, projenizin başarısı için kilit rol oynar. Katılım, bir girişim şirketinden başlangıca kadar önemli farklılıklar gösterse de, her zaman bölümler arası katılım gereklidir.

 1. Bakım, Güncellemeler ve Sürekli Dağıtım

İlk yüklemeden sonra iş bitmiş değil, aslında daha yeni başlıyor. En azından, hataları düzeltmek ve ortaya çıkan sistem yükseltme gereksinimlerini karşılamak için uygulamanızı koruma maliyetini planlamanız gerekiyor. Kullanıcı taleplerini hesaba katan, ürün geliştirmelerini ya da yeni özellikleri ortaya çıkaran ve giderek daha rekabetçi bir pazarda rekabetin içinde kalan uzun vadeli bir ürün vizyonuna sahip olmanız gerekir. Sürdürülebilir başarı, uygulama geliştirildikten sonra uzun süre çalışmayı gerektirir. Birçok şirket bunu başlangıçtaki bütçe planlarında hesaba katmaz; ancak, ürününüzü korumak ve geliştirmekle ilgili altı aylık, 1 yıllık ve hatta 2 yıllık maliyetleri önceden planlamanız çok önemlidir.

Sürekli dağıtım, herhangi bir mobil uygulama için sürdürülebilir başarının önemli bir parçasıdır. Kullanıcıların sürekli gelişen ve mobil teknolojinin her zamankinden daha hızlı ilerleyen talepleriyle, kullanıcıları “yükle ve bırak” zihniyetiyle tutmayı ve memnun etmeyi bekleyemezsiniz.

Daha geniş bir vizyona ve geliştirmeye yönelik sürekli teslimat yaklaşımına sahip olmak, müşteri taleplerini karşılamanızı ve aşmanızı sağlar; Ürününüzü yönlendirin; mobil uygulama performansını izlemek, değerlendirmek ve iyileştirmek rekabetin içinde kalmanızı sağlar. Aşamalı yaklaşıma sahip bir ürün yol haritanızın olması uzun vadeli bir strateji, yeni özellikler için sunum planı vb. size yol boyunca gerekli çaba ve kaynaklar hakkında iyi bir fikir verecektir.

Önlem Alınması Gereken 5 Önemli Mobil Uygulama Bütçeleme Hatası aşağıdadır:

 1. Backend geliştirme/altyapı ihtiyaçlarını göz ardı etme
 2. Mobil uygulamalar ve web siteleri arasındaki büyük farkları yanlış anlama
 3. Teslimatta ve devamında başarı için gerekli olan bölümler arası katılımı göz önünde bulundurmama
 4. Müşterilere ürünü tanıtmak ve eğitmek için yeterli pazarlama bütçesi ayırmama
 5. İlk lansmandan sonra müşteri taleplerini karşılayacak güncellemelerin planlarını yapmama

Bu yazı, yukarıda listelenen hataların her birini ve bir mobil uygulama bütçeleme planı oluştururken neden her bir alanı ele almanız gerektiğini ele alıyor.

Sonuç

Bu makalede listelenen mobil uygulama geliştirme maliyet faktörlerinin peşin maliyet olmayacağını unutmayın. Mobil uygulamanız için bir bütçe belirlerken, ürününüzü genel mobil stratejinize uygun olarak sürdürmenize ve geliştirmenize olanak sağlayacak bir çerçeve hazırlamak istersiniz. Bunu yaparak, herhangi bir gözetimden kaçınmak, riskleri azaltmak, YG’yi doğru bir şekilde değerlendirmek, ürün ve zaman içinde olgunlaşırken mobil uygulamanızı ve mobil stratejinizi optimize etmek ve iyileştirmek için esnekliği hesaba katarsınız.

Bu makalede listelenen mobil uygulama geliştirme maliyet faktörlerinin peşin maliyet olmayacağını unutmayın. Mobil uygulamanız için bütçenizi belirlerken, ürününüzü genel mobil stratejinize uygun olarak sürdürmenize ve geliştirmenize olanak sağlayacak bir çerçeve hazırlamalısınız. Bunu yaparak, herhangi bir gözetimden kaçınmak, riskleri azaltmak, ROI’yi doğru bir şekilde değerlendirmek, ürün ve zaman içinde olgunlaşırken mobil uygulamanızı ve mobil stratejinizi optimize etmek ve iyileştirmek için esnekliği hesaba katmalısınız.

Mobil uygulama geliştirme bir yatırımdır ve doğru yapılırsa geri dönüşü olacak bir yatırımdır. Bu nedenle, işletme hedeflerinizi yerine getirmenize yardımcı olacak uzmanlığa sahip bir mobil uygulama geliştirme ortağı seçmeniz çok önemlidir.